Antenner

Riktantenn 5-element

5-elementet Yagi antenn med vikta dipol drivare. Smalbandig konstruktion för större förstärkningsfaktor och bättre bortträngning av "out-of-band" signaler. Kan tillverkas på varje frekvens inom intervallet 370-500 MHz.

Önskad frekvens måste anges vid beställning.


Dipolantenn

Dipolantenn med vikta dipol drivare. Smalbandig konstruktion för större förstärkningsfaktor och bättre bortträngning av "out-of-band" signaler. Kan tillverkas på varje frekvens inom intervallet 370-500 MHz.

Önskad frekvens måste anges vid beställning.


Slitsantenn

Rundstrålande antenn, horisonellt polariserad. Smalbandig konstruktion för större förstärkningsfaktor och bättre bortträngning av "out-of-band" signaler. Kan tillverkas på varje frekvens inom intervallet 370-870 MHz.

Önskad frekvens måste anges vid beställning.


3x5/8 Antenn

Basantenn med hög förstärkning. Antennen består av 3st 5/8 element inslagen i glasfiber armerad plastsrör. Den är försedd med tre små jordantenner. Själva antennen är lämplig som en basantenn.

Önskad frekvens måste anges vid beställning.


Platt riktantenn

Antennen är utformad för en bred huvudlob för att underlätta placeringen och orienteringen mot basstationen. Designen är optimerad för optimal förstärkning vid 444 MHz.

Kan tillverkas i området 370-470 MHz, andra frekvenser på speciell begäran.