Radwin Radiolänkar

RADWIN 2000

Snabb radiolänk för punkt till punkt. Upp till 750 Mbit/s och möjlighet att bygga nätverk även utan fri sikt. Inomhus och utomhusenheter med olika bandbredder för flexibla nätverk.

RADWIN 2000 är byggstenar för att bygga trådlösa bredbandsnät för licensierade och tillståndsfria frekvensband. RADWIN 2000 serien är indelad i tre produktkategorier med olika överföringshastighet och egenskaper, allt för att passa så många applikationer och behov som möjligt.

RADWIN 2000-Broschyr(PDF)

RADWIN 5000

Dessa höghastighetslänkar kan leverera upp till 250 Mbit/s per sektor. Med fyra basstationsmodeller och sex understationsmodeller finns möjlighet att bygga skräddarsydda nät med hög hastighet och för långa avstånd.

RADWIN 5000 HPMP är en punkt till multipunktlänk som levererar upp till 250 Mbit/s per basstationssektor. Radiolänken vänder sig till företag och organisationer som söker radiolänkar med hög kapacitet och en garanterad bandbredd per användare.

RADWIN 5000 HPMP är en högkapacitetslänk avsedd för punkt till multipunktnätverk. Radiolänken har OFDM/MIMO-teknik och levererar 250 Mbit/s per sektor med upp till 50 Mbit/s per användare beroende på vilken understation som används. Länken används av operatörer, ISPer eller tjänsteleverantörer som vill bygga pålitliga radionät i såväl stadsmiljö eller landsbygd. Radiolänkarna används med fördel till applikationer som videoövervakning, att länka samman mobilbasstationer och andra kritiska applikationer inom tillexempel el- och vattendistribution.

RADWIN 5000-Broschyr(PDF)

RADWIN 5000 JET

RADWIN 5000 är en snabb bredbandslänk som klara upp till 40 km avstånd och urban miljö. Intelligent antennteknik är tålig mot störningar och når både längre och snabbare. En länk för dig som vill föra över din data snabbt, säkert och i svår miljö.

RADWIN 5000 JET är punkt-till-multipunktsradiolänk med både avancerat luftgränssnitt och smart antennteknik som formar antennens strålningsmönster dit den ger maximal nytta vilket ökar både räckvidd och hastighet samtidigt som risken för störningar minskar. Hög kapacitet och garanterad bandbredd per användare, även i tuffa miljöer, det är det JET levererar.

5000 JETs antennstrålning tar sig igenom störningar och möjliggör användning även på kraftigt belastade band. Radion är avsedd för överföring på licensfria band och även om där finns andra användare samtidigt så är radiolänken avsedd att hantera det. Även urbana miljöer där inte fri sikt finns är något radion är designad för. Vi vågar sticka ut hakan och påstå att JET levererar högre faktisk kapacitet med längre räckvidd än något annan punkt-till-multipunktslänk på samma frekvensband.

RADWIN 5000 JET-Broschyr(PDF)

Fiber in motion

RADWIN Fiber in Motion är en robust länk för hastighetskrävande fordonsapplikationer. Länken klarar upp till 250 km/h och kan då leverera data i upp till 100 Mbit/s. Olika utföranden speciellt avsedd för fordonsmontage finns.

RADWIN fiber in motion tar alla de fördelar som RADWIN 5000 erbjuder och flyttar dem till rörliga applikationer. Lösningen erbjuder 100 Mbit/s till rörliga objekt med möjligheter till handover mellan basstationer i hastigheter upp till 250 km/h. Vill du kombinera rörliga och fasta objekt, ja det går det med.

RADWIN fiber in motion erbjuder en pålitlig överföring lämpad för tillexempel videoöverföring från rörliga objekt, internetaccess för kollektivtrafik, kommunikation mellan fartyg och hamn samt obemannade farkoster på, över eller under marken. RADWIN fiber in motion är anpassad för applikationer som internetaccess eller videoöverföring från rörliga objekt som fordon, fartyg och tåg.

FIBER IN MOTION-Broschyr(PDF)