Fältstyrketest

För att få ett säkert radiosystem behövs ett fältstyrketests göras. Utredning resulterar i att man vet antalet bas/repeterstationer som behövs, samt vilka antenntyper som är lämpliga för nätet.

Radioplanering är en viktig del av ett radionätsprojekt för att få en realistisk bild av hur nätet måste byggas. Därigenom kan projektgången effektiviseras vilket leder till en sund projektekonomi.

Fältstyrketest görs också för att få så hög tillgänglighets faktor som möjligt. Tillgängligheten är beroende av signalstyrkan.

Protokoll över signalnivåer tas fram samt ett förslag var placering av bas/repeterstationer rekommenderas att placeras.