Installation

När det gäller installation av radiosystem arbetar vi ofta med totalentreprenad. Vi har mångårig erfarenhet av olika praktiska tillämpningar och är vana med att samordna olika kompetenser för att få till ett bra resultat.

Våra välutbildade montörer utför installationerna i enlighet med gällande policy. Under installationsskedet i projektet lägger vi stor vikt vid kvalitet

När vi installerar en utrustning tänker vi även på underhålls- och serviceaspekterna. Allt ska vara lätt att komma åt för att anläggningen ska vara så lätt- och snabbservad som möjligt.