Projektledning

Vår personal medverkar aktivt hela vägen från projektring, kostnadsberäkning, samordning, utförande, besiktning, överlämnande till drift och skötsel. Arbete med marknadens olika produkter har gett oss en god material kännedom, vilket gör att vi kan välja material som pris-, kvalitets- och driftmässigt uppfyller beställarens krav.