Service & Underhåll

När det gäller felsökning, reparation samt om- och tillbyggnad på radionät  har naturligtvis vår långa erfarenhet givit oss styrka. Det är viktigt med regelbunden service för att bibehålla underhållsstatus och funktion.
Ett serviceavtal med Sacorada system är en väl värd investering. Vi erbjuder serviceavtal i form av förebyggande underhåll och felavhjälpning av såväl gamla som nya radioanläggningar. Tecknar du ett serviceavtal med oss vet du att service och underhåll görs när det ska, med de reservdelar och komponenter som krävs. Om något skulle inträffa är vi snabbt på plats för att åtgärda felet.
Då vi sedan flera år är auktoriserad serviceombud åt SATEL OY kan vi erbjuda kvalificerad felsökning och reperation. Vi servar alla SATELLINE® modem från tidigt 90- tal till de mer modernare.
För service, fyll i följande dokument och skicka med produkten som ska in på service >>Ladda ner